Indvielse af Hjælpemiddelservice

Indvielse af Hjælpemiddelservice

Tirsdag den 7. maj 2019 blev tilbygningen af Hjælpemiddelservice indviet med taler, snoreklip og rundvisning.

Ca. 50 mennesker var mødt op til indvielsen, som blev indledt med velkomsttale af daglig leder, Leo Vejling. Efterfølgende tog Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, ordet, og kom i sin tale ind på, hvor vigtig de rette hjælpemidler er:

- Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan blandt andet afhjælpe nedsat funktionsevne og dermed gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse og på den måde være med til at fastholde livskvalitet og mestring af eget liv.

Lone Langballe sluttede talen af med at takke alle medarbejdere for den ekstraordinære indsats i forbindelse med byggeriet, inden hun klippede den røde snor over, og dermed gjorde indvielsen af Hjælpemiddelservice officiel.

Indvielse af Hjælpemiddelservice

Kaffe, kage og rundvisning

Da den officielle del af indvielsen var slut, bød Hjælpemiddelservice på kaffe og kage samt en snak over de til lejligheden opstillede borde.

Efterfølgende var der rundvisning på Hjælpemiddelservice, og en repræsentant fra Miele demonstrerede den nye tunnelvasker, som hurtigt og effektivt vasker de fleste hjælpemidler og sikrer en højere og ensartet hygiejne til gavn for brugerne. Derudover var der også besøg fra Invacare, som demonstrerede den nye Softtilt seng mod tryksår.