Klima- og Miljøudvalget på studietur

Klima- og Miljøudvalget
Klima- og Miljøudvalget på sporet af affald og jagt efter løsninger på klimaudfordringer.

Den 6. og 7. februar 2019 er Klima- og Miljøudvalget på studietur i det sydlige Jylland. Her søger de inspiration og erfaringsudveksler viden om temaerne: Genanvendelse, håndtering af klimaudfordringer og naturprojekter.

Hvad sker der med affaldet, når det forlader borgerne, og hvilke muligheder og udfordringer er der med at genanvende det? Det bliver Klima- og Miljøudvalget klogere på den 6. og 7. februar, hvor de besøger flere behandlingsanlæg i det sydjyske.

 

De lægger bl.a. vejen forbi Billund Kommune og Billund Vand, hvor 98 procent af alt spildevand og kildesorteret affald i dag bliver genanvendt, hvilket er helt unikt og skaber et helt nyt syn på, hvordan affald kan være en værdifuld ressource. Derudover er de på visit hos Dansk Affald og Komtek i Holsted, hvor de følger processen omkring håndtering af organiske restprodukter.

 

Studieturens anden dag står i klimaets tegn, hvor Sønderborg Kommune er næste stop. Her er der store ambitioner og iværksat konkrete tiltag for at reducere udledning af CO2, så kommunen som den første i landet er helt CO2 neutral i 2029. Klimaet er blandt andet også på dagsordenen, når Klima- og Miljøudvalget på sit sidste stop besøger Vejle. Derudover skal udvalget høre mere om forskellige naturprojekter og strategien for Vejle Fjord og Ådal.

 

Yderligere oplysninger:

Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik & Miljø, tlf. 87875500