SocialtilsynMidt giver påbud til døgntilbud i Viborg Kommune

Rapport fra SocialtilsynMidt giver påbud til Viborg Kommune. Påbuddet gælder Egeskovhus, et af Viborg Kommunes døgntilbud for handicappede.Rapporten viser dog siden 2018 en generelt positiv udvikling i de to institutioner - bl.a. på sundhed og trivsel, kompetencer, målgruppe, metoder og resultater.

SocialtilsynMidt har i perioden 26. juni – 3. oktober 2019 været på tilsynsbesøg i institutionerne Egeskovhus og Rødehus, begge institutioner under B&U Handicap.

Tilsynet har givet Viborg Kommune påbud, fordi der på Egeskovhus anvendes kameraovervågning og lydaktiveret kald om natten på nogle af børnene.

Tilsynet har i sin vurdering påpeget, at der ikke er dokumentation for individuelle vurderinger af, om indsatserne er de mindst indgribende. Viborg Kommune har på den baggrund lavet en handleplan, der skal bringe dokumentationen i orden. Det skal dog bemærkes, at overvågningen i alle tilfælde er sket efter aftale med forældrene og hvad kameraovervågningen angår også efter lægelig vurdering af børnene.


Yderligere oplysninger:
Lene Thomsen, konstitueret familiechef, tlf.: 87871001

Tilsynsrapport 2019 og 2018
Læs tilsynsrapporten her.

  

 Resultatet af de to seneste tilsynsrapporter på Egeskovhus og Rødehus:

 

Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport 2019    

 

Tilsynsrapport 2018

rapport 2018red