Teknisk Udvalg midt i knudepunktet for byfornyelse og massecyklisme

Teknisk Udvalg på studietur i Holland
I Holland er det generelt ikke kutyme at bruge cykelhjelm, så medlemmerne i Teknisk Udvalg må passe ekstra godt på sig selv.

Fra den 7.- 10. april er Teknisk Udvalg på studietur i Holland, hvor temaerne bl.a. er byomdannelse, infrastruktur, trafikløsninger samt klimatilpasning.

Utrecht - midtbyen er fredet for bilstøj

Byen Utrecht, på størrelse med Århus og placeret lige syd for Amsterdam, er et af de største trafikale knudepunkter i Holland. Der er investeret store summer i at løse de trafikale udfordringer med fokus på cyklisme og kollektiv trafik i byen. Der er samtidig lavet en storstilet byomdannelse i centrum, hvor man bl.a. har lukket de store trafikårer og genåbnet å-kanaler, som nu freder midtbyen for bilstøj.

En million cykler

At cyklisme er blevet den ultimative transportform i hverdagen, får Teknisk Udvalg selv at opleve, når de cykler rundt på besøg i byen. Der er intet mindre end 1.000.000 cykler i Utrecht, og det på trods af et befolkningstal på ”kun” 330.000.
Byen huser også verdens største cykelparkeringsanlæg – et underjordisk anlæg med plads til 12.500 cykler.

Bæredygtig udvikling

Utrecht er også hjem for et af Europas største bæredygtige udviklingsprojekter Leidsche Rijn. Her bygges en helt ny bydel med plads til 40.000 indbyggere. Udvalget møder landskabsarkitekten bag, og hører om hvordan man arbejder med klima og fremtidssikring af området. Bl.a. indebærer projektet en minimal udledning af regnvand til kloaksystemet, rekreative områder i forbindelse med søer og vandløb, samt energi- og ressourceoptimering.

Byudvikling i Amsterdam og nye trends for trafik

Derudover er planen et kort besøg i Amsterdam, hvor udvalget følger omdannelsen af et tidligere udsat boligområde. Her har lokale borgere og frivillighed været nogle af de bærende kræfter i byudviklingen.

Et sidste stop på turen er hos trafikvirksomheden Mobycon i Delft, der har specialiseret sig i at udvikle intelligente trafikløsninger verden over. Udvalget skal her høre om de nyeste trends indenfor trafikplanlægning og fremtidens køretøjer og kørselsbehov.

Yderligere oplysninger:
Johannes Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 30 85 89 77