Viborg mødested for investorer og virksomheder fra hele Europa

Viborg er 6-7 juni vært for den første udgave af European BioEconomy Venture Forum.

European BioEconomy Venture Forum tilbyder virksomheder med produkter indenfor bioøkonomien en mulighed for at præsentere deres projekter og produkter for investorer og samarbejdspartnere fra store virksomheder og ventureselskaber fra hele verden. Formålet er at koble gode ideer med kapital, så de gode ideer kan gøres til virkelighed eller udvikles videre – og samtidig give investorerne adgang til gode investeringsmuligheder.

 

Der afholdes venture forum events i en række større europæiske byer med hver deres branchemæssige fokus. Men det er første gang, der afholdes en event med fokus på bioøkonomi.

Eventen foregår på Agro Business Park i Foulum og organiseres i et samarbejde mellem bl.a. INBIOM, Agro Business Park, Tech Tour og Viborg Kommune.

 

”Danmark har en unik mulighed for at positionere sig i bioøkonomien, fordi vi har et omstillingsparat landbrug og adgang til biomasse fra hav, fjord og land. Kortene er ikke fordelt endnu, så vi har mulighed for at sætte en knappenål på verdenskortet som foregangsland’.

Den bioøkonomiske omstilling er ikke sket endnu, fordi det er enormt kapitalkrævende. Der er behov for European BioEconomy Venture Forum, så investorer med risiko-appetit kan gå ind i et marked med et stort potentiale. Bioøkonomien udgør en niche i investor-miljøet, så vi har brug for at trække udenlandsk kapital til de danske startups”, fortæller udviklingsdirektør Mette Skøt fra Vækstfonden.

 

”I Viborg Kommune har vi udpeget ’grøn teknologi og bæredygtig produktion’ som en af kommunes styrkepositioner og satsningsområder. Derfor er Viborg Kommune en aktiv del af og understøtter en række aktiviteter, der er relateret til udviklingen af bioøkonomien. European BioEconomy Venture Forum passer perfekt ind i dette, og vi er stolte af at være stedet, hvor nye løsninger mødes med potentielle investorer”, udtaler borgmester Ulrik Wilbek fra Viborg Kommune.

 

Hvad er bioøkonomi?

Bioøkonomi handler kort fortalt om at erstatte brugen af fossiler brændsler som olie, kul og gas med naturens egne, biologiske ressourcer. F.eks. kan græs, kløver, alger, halm og muslinger anvendes til at skabe energi, proteiner, materialer og medicin.

 

Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt udviklingskonsulent Thomas C. Andersen, Viborg Kommune på tlf. 87878609, eller mail tca@viborg.dk