Afbrændingsforbud i Viborg Kommune

På grund af forhøjet risiko for brande er afbrænding forbudt. Afbrændingsforbuddet gælder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00.

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande i haver, på marker og i skove. Midtjysk Brand & Redning har derfor udstedt et afbrændingsforbud for Silkeborg og Viborg kommuner, som gælder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug,
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af:

  • ukrudtsbrænder
  • grill i naturen, herunder på offentlige pladser*    

* Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Midtjysk Brand & Redning følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Det kan oplyses, at tilsvarende forbud udstedes af Brand og Redning MidtVest, som omfatter Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner samt af Nordvestjyllands Brandvæsen, som omfatter Lemvig, Holstebro, Struer og Skive kommuner.

Yderligere oplysninger
For nærmere info vedr. Silkeborg og Viborg kommuner kan beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard kontaktes på telefon 6189 7890 eller på mail kvh@mjbr.dk.