Afbrændingsforbud igen i Viborg og Silkeborg kommuner

Midtjysk Brand & Redning

Forbuddet gælder fra den 2. juli kl. 17.00.

Mens solen fortsat skinner, og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen yderligere.

Der er nu historisk tørt, og brandfaren nærmer sig det ekstreme. Vi har de seneste dage oplevet flere naturbrande som en direkte konsekvens af den meget tørre vegetation.

Der udstedes derfor afbrændingsforbud i medfør af Beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen gældende for Viborg og Silkeborg kommuner med virkning fra mandag d. 2. juli 2018 kl. 17.00.

Forbuddet gælder afbrænding af:

 • Haveaffald
 • Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Affald fra skovbrug
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
 • Bål, herunder brug af bålfade
 • Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
 • Brug af åben ild herunder gasgrill og kulgrill på offentlige naturområder med vegetation
 • Enhver brug af ukrudtsbrænder

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

 • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.
 • Brug af gasgrill, trangia og lign. på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, camping, feriecentre og restauranter.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer fra ovenstående forbud.

Vi opfordrer desuden til almindelig forsigtighed:

 • Parker aldrig bilen i højt græs. (katalysatoren kan antænde brand)
 • Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (virker som brændglas og kan antænde en brand)
 • Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug).

Midtjysk Brand & Redning følger situationen og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. Information om dette vil blive offentliggjort på Viborg og Silkeborg kommuners hjemmesider.

Du kan finde en oversigt over de afbrændingsforbud, der er udstedt p.t. her:
danskeberedskaber.dk/afbraendingsforbud/

Der henvises i øvrigt til Midtjysk Brand & Rednings hjemmeside www.mjbr.dk. Såfremt der
måtte være spørgsmål kan Myndighed og Forebyggelsesafdelingen hos Midtjysk Brand &
Redning kontaktes i dagtimerne på tlf. 89 70 35 96.

Vi ønsker alle en god og sikker sommer.