Tusindvis af børn har et alkoholproblem

Respekt-kampagne

Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem. Viborg Kommune deltager i den landsdækkende RESPEKT-kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor – eller begge – drikker for meget.

Mens det tidligere kun var den drikkende, der kunne få gratis, anonym og skræddersyet alkoholbehandling, er der i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn – også selv om mor eller far endnu ikke har erkendt deres alkoholproblem.

Alkohol & Samfund og TrygFonden tager hul på den første landsdækkende kampagne om alkoholproblemer, der også gør opmærksom på de gratis muligheder for terapi til børn og unge i alkoholfamilier. Kampagnen løber fra den 11. januar og frem til marts 2018.

På kampagnens hjemmeside, www.hope.dk kan lærere, frontpersonale og andre fagpersoner hente konkrete råd til at tage den vigtige samtale med et barn – og barnets forældre – hvis der er mistanke om alkoholproblemer i familien.

Lokale tilbud i Viborg Kommune

Misbrugscenteret i Viborg Kommune bakker op om kampagnen med familieorienteret alkoholbehandling i form af samtaler. Samtalerne foregår i samarbejde med Familiecenter Viborg, som også tilbyder børn af alkoholikere at deltage i børnegrupper. Læs mere på Rusmiddelcenter Viborgs hjemmeside.

TUBA, den landsdækkende rådgivning for unge, der er børn af alkoholikere, har siden 2014 haft kontor i Viborg. Viborg Kommune har desuden siden 2014 samarbejdet med TUBA, som er en landsdækkende rådgivning for unge, der er børn af alkoholikere. Tilbuddet henvender sig til unge mellem 14 og 35 år. Læs mere om TUBA.

Sundhedscenter Viborg tilbyder forebyggende trivsels- og alkoholsamtaler både i Viborg og i sundhedssatellitterne i Bjerringbro, Karup, Stoholm og Møldrup. På sundhedscentrets hjemmeside kan man desuden se en oversigt over alle tilbud i Viborg Kommune.

Viborg Kommune har i flere år haft en pigegruppe med ca. 20 piger i alderen 14-21 år fra alkoholramte familier. Pigerne mødes med en tovholder en fast aften om måneden til fælles indkøb, madlavning, temadrøftelser og individuelle snakke.

Desuden har Viborg Kommune i efteråret 2017 lanceret en app, der henvender sig til unge fra 16 år på ungdomsuddannelserne. Appen hedder Gode råd i lommen og hjælper den unge til at få et øjebliksbillede af egen trivsel i forhold til blandt andet alkohol og andre rusmidler. Appen bakkes op af besøg af kommunens SSP-konsulenter på ungdomsuddannelserne.

Få mere at vide

Kontakt sundheds- og forebyggelseskonsulent Bente Dalsgaard, tlf. 87876082, mail: bdal@viborg.dk, alkoholkonsulent Helle Olsen, tlf: 24866296, mail:  ho4@viborg.dk,  fritidsvejleder Chandra Larsen, 41933411, mail: cl1@viborg.dk

FAKTA

Alkoholmisbrug i Danmark

  • 140.000 danskere har udviklet alkoholafhængighed og 122.000 børn og unge under 18 år vokser op med en mor eller far, der drikker. Hver femte dansker er vokset op i en familie, hvor der bliver drukket for meget. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen og SIF.
  • Undersøgelser viser, at børn, der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Mange bærer også problemerne med sig ind i voksenlivet. Der er desuden større risiko for, at børn af alkoholmisbrugere selv udvikler et alkoholmisbrug*
  • En undersøgelse udført af Børnerådet i 2016 viser, at 21 pct. af de børn, der lever i et hjem med alkohol- og/eller stofmisbrug, er blevet slået med flad hånd inden for det seneste år. Til sammenligning gælder det for 6 pct. af børnene, der lever i en familie uden misbrug**
  • Der er behandlingsgaranti mod alkoholmisbrug og kommunale alkoholbehandlinger har siden 2007 tilbudt borgere med alkoholproblemer og pårørende til drikkende, gratis behandling, rådgivning og terapi. Det er der desværre alt for få, der gør brug af, og der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen.

*Kilde :”Perceived parental alcohol problems and drinking patterns in youth:
A cross-sectional study of 69,030 secondary education students in Denmark.”
Veronica S.C. Pisinger, Charlotte A. Holst, Pernille Bendtsen, Ulrik Becker &, Janne S. Tolstrup. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

**: spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som blev gennemført i september 2016. 23 pct. af de børn, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, var 12 år, 71 pct. var 13 år, og 6 pct. var 14 år.
https://bornsvilkar.dk/nyheder/ny-undersogelse-udsatte-born-er-i-storre-risiko-vold-derhjemme

Mere om kampagnen
’Hej - jeg hedder Agnes og jeg har et alkoholproblem.’ I den nye kampagnefilm, som Alkohol & Samfund og TrygFonden lancerer i anledning af RESPEKT kampagnen den 11. januar 2018, tilstår en gruppe børn på skift, at de har et alkoholproblem. Kampagnefilmen gør dermed opmærksom på, at de voksnes alkoholmisbrug i smertelig grad også er børnenes problem.

De efterfølgende uger og frem til marts 2018 vil kampagnen på tv, sociale medier og via events i samarbejde med kommunale alkoholbehandlinger sætte fokus på alkoholproblemer og især på de 122.000 børn og unge der vokser op med en mor eller far, der drikker.

I anledning af kampagnen er der desuden danmarkspremiere på kortfilmen “Næste Stop” med Ann Eleonora Jørgensen i hovedrollen. Filmen vises gratis på www.hope.dk, og den bliver også vist på DR.