Plejecenter Skovvænget skal inspirere andre til at bruge mindre medicin

Sundhedsstyrelsen besøger Skovvænget
Pædagog Solveig Rytter og social- og sundhedshjælper Kirsten Holmgård Pedersen fortæller om Skovvængets arbejde med borgere med demens til Ove Gaardbo fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har besøgt Plejecenter Skovvænget den 17. december. På Skovvænget har man nemlig gode erfaringer med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin.

Næste 20 pct. af alle mennesker med demens får behandling med antipsykotika. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Det er på trods af, at der kun er ringe dokumentation for, at medicinen virker på de adfærdsmæssige og psykiske symptomer, som demens kan medføre. Tværtimod giver antipsykotika risiko for alvorlige bivirkninger og dødsfald.

Derfor har Sundhedsstyrelsen sat gang i et projekt, der skal nedbringe forbruget af antipsykotika til mennesker med demens som led i den nationale demenshandlingsplan 2025. Som en del af projektet indsamler Sundhedsstyrelsen i denne tid gode erfaringer fra tre kommuner – heriblandt Viborg Kommune. Det kommer der et læringsmateriale ud af til plejepersonale, som arbejder med borgere med demens. Det forventes at blive udgivet omkring maj 2019.

Et meningsfyldt hverdagsliv

På Plejecenter Skovvænget arbejder personalet blandt andet med at afstemme døgnrytmen til den enkelte borgers behov og har blik for, hvor vigtigt det er, at der er en god veksling mellem aktiviteter og hvile.

– Vi gør meget ud af at tilbyde borgerne individuelle muligheder for, at de kan have et meningsfyldt hverdagsliv. Vi tager selvfølgelig afsæt i de særlige behov, som mennesker med demens har for ro, struktur og genkendelighed. Vi har blandt andet to pædagoger, som er ansat netop til at hjælpe med borgernes sociale relationer og aktiviteter om eftermiddagen, fortæller centerleder Anitta Bay Andersen.

Personalet på Skovvænget er også i dialog med den fasttilknyttede plejehjemslæge, og lægen vurderer efter behov, om borgerne skal tilbydes medicinsk behandling. Det store fælles fokus har betydet, at kun fem ud af 38 borgere på Skovvænget har brug for antipsykotisk medicin.

– Ofte kan man opleve, at borgerne er meget vandrende eller udadreagerende. Det oplever vi faktisk ikke her. Vi prøver hele tiden at se på det enkelte menneske og finde ud af, hvad der virker i deres situation – i stedet for at fokusere på problemet, siger hun.

Maila Tandrup, som er omsorgschef i Viborg Kommune, er glad for, at Sundhedsstyrelsen har øje for Plejecenter Skovvænget som inspirationscase.

– Plejecenter Skovvænget har gennem flere år arbejdet meget systematisk og målrettet med at skabe gode rammer for borgere med demens. Jeg synes også, det er rigtig positivt, at Sundhedsstyrelsen vælger at tilføre en praktisk vinkel i tillæg til læringsmaterialet til plejepersonale over hele landet. Jeg er sikker på, at Skovvængets erfaringer vil kunne inspirere andre, siger hun.
Sundhedsstyrelsen har besøgt Gentofte, Vejen og Viborg kommuner som led i indsamlingen af praktiske cases i november og december 2018.

Få mere at vide

Maila Tandrup, omsorgschef, tlf.: 51 15 68 40, mail: mbta@viborg.dk, Anitta Bay Andersen, centerleder Plejecenter Skovvænget, tlf. 87876171, mail: a2a@viborg.dk

Læs mere om Den nationale Demenshandlingsplan 2017-2025 https://www.sum.dk/Temaer/National%20demenshandlingsplan.aspx og Viborg Kommunes strategi- og handleplan på demensområdet 2017-2019 https://kommune.viborg.dk/Borger/Sundhed,-sygdom-og-handicap/Sygdom-og-omsorg/Demens