Nye digitale skilte ved indfaldsveje

Illustration af nye digitale skilte fra januar 2019

Fra den 7. januar 2019 udskiftes de digitale skilte, der står ved fire indfaldsveje til Viborg samt en i Bjerringbro.

De digitale skilte bruges til at annoncere kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer m.v.

 

Skærmene på de nye skilte er på godt 5 m2 og har en væsentlig bedre opløsning end de nuværende. Det betyder, at billedkvaliteten på de nye skærme er meget bedre end på de nuværende.

 

Vi forventer, at alle digitale skilte er udskiftet senest den 11. januar 2019.

 

I forbindelse med opsætningen af de nye skilte flyttes det digitale skilt i den sydlige ende af Indre Ringvej et stykke længere mod nord.

 

Find praktisk information om annoncering digitale skilte på viborg.dk/markedsfoering