Indvielse af indgangsparti i Center for Mestring

Snoren klippes af Åse Kubel Høeg

Mange interesserede var mødt op til indvielsen af Center for Mestrings nye indgangsparti den 26. april.

Den nye hovedindgang leder ind til en helt ny reception, så borgerne let ledes ind til de mange lærings- og udviklingsbaserede aktiviteter, som foregår i Center for Mestring.

Afdelingsleder Heidi Kristensen bød velkommen, efterfulgt af et musikalsk indslag af Center for Mestrings eget band og fællessang.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Åse Kubel Høeg, klippede snoren og gjorde indvielsen af det nye indgangsparti officiel.

– Med det nye indgangsparti og den nye reception understreges åbenheden og tilgængeligheden i Center for Mestring, både over for jer, som er kommet her gennem længere tid og over for nye personer, som har brug for den støtte, I tilbyder, sagde Åse Kubel Høeg blandt andet i sin åbningstale.

Efterfølgende var Center for Mestring vært ved et lettere traktement for de ca. 70 deltagende gæster og ansatte.

Yderligere information:
Heidi Kristensen, afdelingsleder, Center for Mestring, mail: h1k@viborg.dk

Læs mere om Center for Mestring på https://mestring.viborg.dk/