Uændret antal hjemløse opholder sig i Viborg

Ny rapport viser, at antallet af hjemløse der reelt opholder sig i Viborg stort set er uændret.

 

Det nationale forskningscenter for velfærd udgiver hvert andet år en kortlægning af hjemløse i Danmark. Rapporten fra 2017 viser, at der er flere hjemløse med betalingsadresse i Viborg Kommune end ved den seneste optælling i 2015. Samtidig siger rapporten, at antallet af hjemløse, der reelt opholder sig i Viborg Kommune stort set er uændret. Fra et nationalt perspektiv er antallet af hjemløse i Danmark steget med 8 procent, hvor Viborg Kommune er steget med knap 5 procent.

 

I februar 2017 er der optalt 85 hjemløse med betalingskommune i Viborg Kommune. Betalingskommunen er den kommune, hvor borgeren sidst har haft en registret cpr-adresse, inden de blev hjemløse. Det skal ses i forhold til 2015 og 2013, hvor tallene var henholdsvis 41 og 65 hjemløse. Men ikke alle hjemløse, som har betalingsadresse i Viborg Kommune, opholder sig nødvendigvis her. Optællingen viser, at der i 2017 er registreret 87 hjemløse, som reelt opholder sig i Viborg. Det er en stigning på 4 siden optællingen i 2015 og en mindre stigning i Viborg Kommune end kommunerne i resten af regionen som helhed.

 

– Vi er ved at undersøge den nærmere baggrund for stigningen af hjemløse med betalingsadresse i Viborg, men vi ved, at den kommer efter et tidligere stort fald i registreringen af hjemløse i 2013, siger formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget, Søren Gytz Olesen.

 

– Vi arbejder videre med ‘Housing first’ konceptet, dvs. at vi bevidst søger at få vores hjemløse ind i en bolig de kan betale og giver dem den fornødne hjælp til, at de kan opretholde boligen. Bag hver hjemløs gemmer sig en særlig historie. Det kan være en skilsmisse, et dødsfald eller måske tab af indkomst. Mange forhold kan gøre, at man mister grundlaget under sin tilværelse, og derfor gælder det om at komme hurtigt på fode igen, så hjemløshed ikke bliver en kronisk tilstand, uddyber Søren Gytz Olesen.

 

Et generelt problem

I rapporten viser en generel stigning i de midtjyske byer, hvor befolkningstilvæksten har været stigende. Tallene afslører dog også, at der næsten ikke er hjemløse, der bor på gaden i Viborg. De er primært registreret på forsorgshjem eller hos familie og venner.

 

– Hjemløshed er ikke en problemstilling, som Viborg Kommune kan løse alene. Det skal løses nationalt, oplyser afdelingsleder på Forsorgscenter Viborg Jørgen Kratmann.

– Hjemløse bevæger sig mellem kommunerne, og tællingen er et øjebliksbillede af situationen i Viborg. Af de 85, som har betalingsadresse i Viborg, opholder der sig ca. 30 hjemløse på Forsorgscenter Viborg lige nu. Resten er andre steder i landet, og det er svært for os at yde en aktiv indsats for dem.

 

Rapporten siger, at den primære årsag til hjemløshed er psykisk sygdom, og det er stadig primært mænd, der er hjemløse i Danmark. Der afsløres dog stigende tendenser til hjemløshed blandt både unge, kvinder og borgere med indvandrerbaggrund.

 

Yderligere oplysninger

Formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget Søren Gytz Olesen tlf: 61 89 78 77,  mail: gytz@viborg.dk og socialchef Ulrik Johansen tlf: 29 16 02 70  mail: ulj@viborg.dk

 

FAKTA:

Se Rapporten for hjemløshed i Danmark

 

Antal hjemløse borgere med Viborg som hjemkommune (s. 60):

2017: 85

2015: 41 (i 2015 sås et fald fra 65 til 41)

 

Antal hjemløse borgere, registreret i VK (side 141):

2017: 87

2015: 83