Et borgerpanel med slag i

borgerpanel 1

Et ønske om en åben og ærlig dialog mellem borgere, politikere og Jobcenter blev mandag den 9. oktober en realitet, da et borgerpanel omkring Jobcenter Viborgs indsats mødtes på Niels Bugges Kro.

Efter en kort gennemgang af den lovgivningsmæssige ramme for jobcenterets arbejde, fik borgerpanelet til opgave at drøfte først kontakten mellem borger og jobcenter og dernæst de tilbud, som mange borgere i deres ledigheds- eller sygdomsforløb henvises til. Opgaven var at komme med nye idéer eller ideer til forbedringer.

Svesken på disken
Der var både fra borgere og politikers side et ønske om at få ”svesken på disken”, og de ti veloplagte borgere i panelet lagde da heller ikke fingre i mellem, da de adresserede de problematikker, de som ”kunder” kunne identificere i mødet med Jobcenteret.

Idéer til forbedringer var der således mange af. Herunder blandt andet bedre forberedelse til samtaler – særligt i forbindelse med skift af sagsbehandler, fleksibilitet i kontaktformen mellem borger og jobcenter – f.eks. sms, nye måder at ”markedsføre” ledige over for virksomhederne, og bedre forventningsafstemning, når der laves aftaler om virksomhedspraktik for borgerne.

Ind imellem var der også opfordringer fra borgerpanelet til andre ledige borgere, bl.a. om at ”tænke ud af boksen, og anvende sine ressourcer på en anderledes måde”. Og om at være ærlig i sit CV.

Ris og ros
Der var hele aftenen en god stemning på mødet mellem borgerpanel, politikere og Jobcentrets medarbejdere, og der faldt både ris og ros. Der var meget konkrete ønsker til, hvor jobcenterets medarbejdere kunne blive dygtigere, men de fleste gav også udtryk for, at de følte sig professionelt behandlet i deres møde med jobcenteret.

Danmarks modigste borgerpanel
Alt i alt var det et udbytterigt møde, og der blev høstet mange gode idéer fra deltagerne, som blev kaldt for Danmarks modigste ”jobcenterkunder”, og de fik stor ros for deres involvering og engagement.

 -Vi vil i Jobcentret altid gerne bliver klogere på hvordan vi kan blive bedre, sagde chefen for arbejdsmarkedsområdet, Charlotte Burvil, som afslutningsvist oplyste, hvordan idéerne fra aftenens møde ville blive anvendt i et videre forløb.

 

borgerpanel 2