Status på rottebekæmpelsen på Plejecenter Skovvænget

Som opfølgning på konstatering af rotter på Plejecenter Skovvænget er der nu gennemført en række gennemgribende undersøgelser og handlinger til forbedring af problemet. Som en del af bekæmpelsen er der den 7. august fundet en død rotte bag et skab i køkkenet, hvilket betyder, at køkkenet nu må lukke kortvarigt.

Der har den 8. august 2017 været gennemført statusmøde vedrørende rottebekæmpelsen. Byggeri & Miljø, som har det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen i Viborg Kommunes bygninger, konstaterer, at rottebekæmpelsen er gennemført fuldt ud tilfredsstillende.

Efter statusmødet udtaler omsorgschef Maila Tandrup, at den handlingsplan, som blev sat i værk for at bekæmpe rotterne, nu er gennemført, og at indsatsen har båret frugt. Indsatsen fortsættes de kommende 3-4 uger.

Den døde rotte, som er fundet i forbindelse med en bygningsgennemgang, er formodentlig død af udlagt rottegift.

Beboere og pårørende er orienteret om rottebekæmpelsen, og Ældre- og Sundhedsudvalget er den 8. august ligeledes blevet orienteret om status på rottebekæmpelsen på Plejecenter Skovvænget.

Yderligere oplysninger
Omsorgschef Maila Tandrup
Tlf: 51 15 68 40, e-mail: mbta@viborg.dk