Industrispildevand

renseanlæg

Hvis du vil udlede spildevand og overfladevand fra din virksomhed, kræver det en tilslutningstilladelse hos Viborg Kommune

Spildevand fra virksomheder består af:  

• Sanitært spildevand (fra baderum, toilet og køkken)
• Overfladevand (regnvand fra tagflader og befæstede arealer)
• Spildevand fra virksomhedens produktion (processpildevand, spildevand fra rengøring i produktionen m.m.) og forurenet overfladevand

Ansøgningsskema
Hvis du skal etablere en fedtudskiller eller en olieudskiller kan du læse nærmere om disse emner i venstremenuen. Her findes der ansøgningsskemaer til dette formål. 

Hvis du skal have tilladelse til at lede øvrigt spildevand ud, skal du kontakte kommunen.

Du skal være opmærksom på, at der ved spildevand forstås alt vand der afledes fra virksomheden. Ansøgningen skal derfor omfatte både spildevand fra produktionen, sanitært spildevand og overfladevand.

Først når virksomheden har indsendt alle oplysninger på ansøgningsskemaet, kan der udarbejdes en tilslutningstilladelse. Ansøgningsskemaet skal vedhæftes som bilag, når du søger om tilslutningstilladelse digitalt via Byg og Miljø i selvbetjeningsboksen.

Hvordan myndighederne stiller krav
I vejledningen om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, kan du læse mere om baggrunden for, hvordan myndigheden stiller krav i tilladelserne.

 

Sidst opdateret: 19.09.2017