Sløjfning af olietank

Vejledning og anmeldelse når du vil sløjfe din olietank

Ophør af brug af olietank
Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Nedgravede tanke
Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Du kan også vælge at få tanken sandfyldt, eller opgravet.

Miljøstyrelsen
Du kan læse miljøstyrelsens vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke under 6.000 liter.

Anmeldelse om sløjfning

Du kan indsende dette skema for sløjfning af overjordisk eller nedgravet olietank til byggeriogmiljoe@viborg.dk. Du kan også anmelde sløjfningen digitalt via Byg og Miljø

Vi sørger for, at din BBR-meddelelse bliver opdateret med de nye oplysninger om tanken. 

Sagsbehandlingstid
4 uger.

Sidst opdateret: 08.06.2020