Sløjfning af olietank

Vejledning og anmeldelse når du vil sløjfe din olietank

Ophør af brug af olietank
Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Nedgravede tanke
Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Du kan også vælge at få tanken sandfyldt, eller opgravet.

Miljøstyrelsen
Du kan læse miljøstyrelsens vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke under 6.000 liter.

Anmeldelse om sløjfning
Sløjfningen kan du anmelde ved hjælp af Byg og Miljø

Du kan også indsende dette skema for sløjfning af overjordisk olietank, eller dette skema for sløjfning af nedgravet olietank til byggeriogmiljoe@viborg.dk

Vi sørger for, at din BBR-meddelelse bliver opdateret med de nye oplysninger om tanken. 

Sagsbehandlingstid
4 uger.

Sidst opdateret: 16.04.2018