Opsætning af olietank

villaolietank

Etablering af olietank skal anmeldes til Kommunen senest 14 dage før opsætning

Du behøver ikke en tilladelse fra Kommunen for at etablere en ny olietank. Men via anmeldelsen fortæller du Kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den.

Forbud
Kommunen kan forbyde opstilling tanken, hvis der er risiko for forurening af drikkevand.

Ny tank
Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Anmeldelse af olietanke kan ske ved hjælp af Byg og Miljø, eller ved indsendelse af dette skema til byggeriogmiljoe@viborg.dk

Vi sørger for, at din BBR-meddelelse bliver opdateret med de nye oplysninger om tanken. 

Sagsbehandlingstid
4 uger

Læs også om regler for villaolietanke og erhvervstanke

Sidst opdateret: 16.04.2018