Overjordisk olietank af plast med fejl

Tanke af mærket Titan R1225 fra Kingspan skal tages ud af drift

Tanke af mærket Titan R1225
Har du en tank af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, skal den tages ud af drift. Det skal den, da der er fare for, at der kan opstå revner i plasten. Kingspan Miljøcontainere vil i givet fald udskifte tanken uden beregning.

Kontakt
Læs hele brevet fra Miljøstyrelsen i den grå boks, kontakt kommunen eller kontakt soren.petersen@kingspan.com, hvis du har en tank af ovennævnte type. Der skal ses bort fra e-mailadressen i brevet fra Miljøstyrelsen, da denne er forkert.

Anmeld sløjfning og opsætningaf ny tank
Hvis du har en olietank af ovennævnte type, skal du huske at anmelde sløjfning af og opsætning af en ny tank.

Sidst opdateret: 23.07.2017