Hvis uheldet er ude

Uheld og forurening fra olietanke

Hvis uheldet er ude, skal du følge nedenstående fremgangs måde

Du er som ejer selv ansvarlig
Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til Kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Ring 112
Hvis der opstår en skade, hvor olie eller kemikalier løber ud på jorden eller på gulvet i huset, skal du i første omgang ringe til 112. Så sikrer du, at brandvæsnet kan komme ud med slamsuger eller andet og foretage en akut begrænsning af skaden. Når du ringer til 112 skal du oplyse:

• hvad der er sket
• hvor det er sket
• hvornår det er sket
• navn og telefonnr.

Kontakt Viborg Kommune
Efterfølgende skal du snarest muligt kontakte Viborg Kommune, Teknik og Miljøs jordgruppe på telefonnummer 87875601 og fortælle, hvad der er sket.

Hvis du opdager en ældre olie- eller kemikalieforurening, eller der kun er sket et lille spild, som ikke kræver akut indsats, er det tilstrækkeligt at ringe til Teknik og Miljø.

 

Sidst opdateret: 20.09.2015