Nye afgørelser og godkendelser

På denne side kan du læse nye afgørelser og godkendelser vedr. dambrug, der bliver meddelt efter den 1. juni 2013.

Høgild Fiskeri 

Viborg Kommune har revurderet miljøgodkendelsen for Høgild Fiskeri og meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand.

 

Du finder afgørelserne her:

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen – fristen udløber den 31. oktober 2017.

 

Klagevejledning fremgår i øvrigt af afgørelserne.

 

 

Sidst opdateret: 04.10.2017