Nye afgørelser og godkendelser

På denne side kan du læse nye afgørelser og godkendelser vedr. dambrug, der bliver meddelt efter den 1. juni 2013.

Viborg Kommune har revurderet miljøgodkendelsen for Skibelund Havørredopdræt og meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand.

 

Du finder afgørelserne her:

 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen – fristen udløber den 9. august 2019.

 

Klagevejledning fremgår i øvrigt af afgørelserne.

 

 

Sidst opdateret: 11.07.2019