Iglsø Agro og Biogas A/S

Iglsø Agro og Biogas A/S

Udvidelse af Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm

Iglsø Agro og Biogas har søgt om tilladelse til at udvide mængden af modtaget biomasse fra 400 tons/døgn til 600 tons/døgn.

 

Udvidelsen kræver, at der gennemføres en miljøvurdering af miljøkonsekvenserne af udvidelsen. Miljøvurderingen forventes bl.a. at omhandle:

  • Transporter og veje

  • Støj fra biogasanlægget

  • Håndtering af overfladevand

 

Viborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til indholdet i en kommende miljøkonsekvensrapport.

 

Beskrivelse af udvidelsen fremgår af ansøgningen som kan ses her.

Eventuelle bemærkninger, forslag eller idéer til indholdet i miljøkonsekvensrapporten sendes til byggeriogmiljoe@viborg.dk senest den 28. december 2018.

 

Kontaktperson

Edna Gardshodn, tlf. 8787 5608.

Sidst opdateret: 01.03.2019