Iglsø Agro og Biogas A/S

Iglsø Agro og Biogas A/S

Udvidelse af Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm

Miljørapport for udvidelse af Iglsø Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm

Offentliggjort: fredag den 24. januar 2020

Høringsfrist: fredag den 20. marts 2020

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til miljørapporten skal være modtaget senest den 20. marts 2020. De skal sendes til byggeriogmiljoe@viborg.dk.

 

Miljørapport

Iglsø Biogas A/S har søgt om tilladelse til at udvide mængden af modtaget biomasse fra 400 tons/døgn til 600 tons/døgn.

Ansøgning om tilladelse til udvidelse kan ses her.

Udvidelsen vil bl.a. medføre øget transport og støj fra biogasanlægget, og der er derfor udarbejdet en miljørapport for udvidelsesprojektet. Miljørapporten kan ses her.

Udkast til miljøgodkendelse af udvidelsen indgår som bilag 1 i miljørapporten og udgør samtidig et udkast til afgørelse om tilladelse til udvidelsen jf. miljøvurderingsloven.

Kontaktperson Edna Gardshodn, tlf. 87 87 56 08

Sidst opdateret: 24.01.2020