Biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele

Miljørapport med miljøkonsekvensvurdering af ansøgt biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele.

Planforslagene og Miljørapport med miljøkonsekvensvurdering har været i høring i perioden 1. marts til 27. april 2019.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2019 at standse den videre planlægning, idet investorkredsen bag Viborg Bioenergi har bedt Viborg Byråd stille sagen i bero.

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Tlf. 8787 8631

Sidst opdateret: 08.05.2019