matr. nr. 3cz Gullev By, Gullev (Kirkevej 9, 8850 Bjerringbro)

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for plantning af skov

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for plantning af skov

Se afgørelsen her. Klagefrist den 8. november 2017

Sidst opdateret: 15.05.2019