White Water Viborg

White Water Viborg

Klagefrist den 2. juli 2014

Viborg Kommune har afgjort, at et projekt for etablering af en kunstig bane til kajak-rafting ved Søndersøs Østbred er VVM-pligtigt. Projektet ønskes etableret i den vestligste del af Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg.

Borgermøde
Der er borgermøde om projektet Torsdag den 19. juni 2014 kl. 17.00 i foredragssalen på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32. Alle er velkomne.

Læs:

Byrådet 30. april 2014 (sag nr. 3)
Klima og Miljøudvalget 1. maj 2014 (sag nr. 17)

For at gennemføre projektet skal planlægningen ændres. Byrådet indkalder idéer og bemækrninger inden planlægningen sættes i gang. Læs om forudgående offentlig høring her.

Sidst opdateret: 25.08.2017