Veje og anden infrastruktur

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt og ikke-VVM pligt

  • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af et parkeringshus ved Fischers Plads i Viborg. Klagefrist er 13. februar 2020. Se afgørelsen her
Sidst opdateret: 29.02.2020