Veje og anden infrastruktur

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt og ikke-VVM pligt

  • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af en fjernvarmeledning fra Urfuglevænget til Industrivej i Karup. Klagefrist er 20. juli 2020. Se afgørelsen her.

  •  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for sideudvidelse af Birkesøvej-Gammelstrupvej samt anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs en del af Birkesøvej. Klagefrist 8. juni 2020. Se afgørelsen her
             
  • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for etablering af et parkeringshus ved Fischers Plads i Viborg. Klagefrist er 13. februar 2020. Se afgørelsen her
  •  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for anlæg af nyt vejanlæg i forbindelse med realisering af lokalplan nr. 487. Klagefrist er 4. september 2020. Se afgørelsen her.
Sidst opdateret: 07.08.2020