Varmeforsyningsanlæg Rødkærsbro

Klagefrist den 1. juni 2016

Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.m.b.a. har ansøgt om etablering af spildevandsvarmepumpe og transmissionsledninger i Rødkærsbro.

På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen. Du kan læse afgørelse om, at anlægget ikke er VVM pligtigt her (afgørelsen, som meddelt ansøger).

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 37

Sidst opdateret: 25.08.2017