Varmeforsyningsanlæg Karup og Kølvrå

Klagefrist den 25. oktober 2016

Karup Varmeværk a.m.b.a. har ansøgt om etablering af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra Karup Kartoffelmelfabrik samt transmissionsledning mellem Karup Varmeværk og Kølvrå Fjernvarmecentral.

På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen. Du kan læse afgørelse om, at anlægget ikke er VVM pligtigt her (afgørelsen, som meddelt ansøger).

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 37

Sidst opdateret: 25.08.2017