Vandledning fra Viborg til Foulum

Afgørelse om ikke miljøkonsekvensvurdering for vandledning fra Viborg til Apple ved Foulum.

Klagefrist den 22. september 2017

EnergiViborg har søgt om at etablere en vandforsyningsledning til brug for kølevand til Apple ved Foulum. Anlægget består af en ca. 8 km lang vandledning fra Aalborgvej, langs Nordre Ringvej og til Hobro Landevej. Ledningen anlægges i en dybde på ca. 1,2 meter (frostfri dybde).


På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen kan ses her.

Oversigtskort
Ansøgning
 

Kontaktperson
Bente Andersen, tlf. 87 87 86 20

Sidst opdateret: 15.05.2019