Afgørelse om ikke VVM-pligt på halm- og flisfyret varmekedel i Ulbjerg

Klagefrist den 8. december 2015

Ulbjerg Kraftvarmeværk A.M.B.A. har ansøgt om etablering af en halm- og flisfyret varmekedel med tilhørende lagerfacilitet på Stadionvej 9 i Ulbjerg.

På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen. Du kan læse afgørelse om, at anlægget ikke er VVM pligtigt her (afgørelsen, som meddelt ansøger).

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 37

 

Sidst opdateret: 25.08.2017