Odshøjvej 162, 8800 Viborg

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for anlæg af cykelbane

Viborg Kommune har truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for anlæg af cykelbane på Odshøjvej 162, 8800 Viborg

Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. januar 2018

Sidst opdateret: 15.12.2017