Ny Absalonsvej - Viborg Baneby

Oversigt over området

Klagefrist den 15. juni 2017

Viborg Kommune har screenet kommende infrastukturprojekt i Viborg Baneby – ”Ny Absalonsvej”.

På baggrund af en screeningen har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Du kan læse afgørelsen om, at anlægget ikke er VVM pligtig (afgørelsen, som meddelt ansøger), samt screening og oversigtskort.

Du kan desuden læse lokalplanen for området.
Lokalplan nr. 455
Lokalplan nr. 456

Sidst opdateret: 25.08.2017