Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Moeldrup

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport (VVM)for plantning af skov.

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurderingsrapport for plantning af skov på Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup

Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. juni 2018

Sidst opdateret: 16.05.2018