Naturgasledning mellem Ll.Torup og Møldrup

Klagefrist den 19. maj 2016

HMN Naturgas I/S har ansøgt om etablering af en naturgasledning til forstærkning af gasforsyningen mellem Ll. Torup og Møldrup. Anlægget består af Ø200 PE100 naturgasledning til forstærkning(kapacitetsforøgelse) af eksisterende naturgasledning fra Ll. Thorup til Møldrup. Startpunkt: HMN M/R-station Ll. Thorup på Rækkeborgvej 7, 8832 Skals. Slutpunkt: Skinderupvej11,8862 Skals

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen.

Du kan læse afgørelse om VVM (ikke-afgørelse) her.

Sidst opdateret: 25.08.2017