Gasledning ved Overlundvej

Afgørelse om ikke VVM-pligt for naturgasledning ved Overlundvej

Klagefrist den 18. maj 2017
HMN GasNet P/S har ansøgt om omlægning af ca. 1,0 km naturgasledning ved Overlundvej/Blichers Alle. Den eksisterende ledning fjernes, og der etableres en ny ca. 50 meter ved siden af det gamle tracé.

På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen. Du kan læse afgørelse om, at anlægget ikke er VVM pligtigt her.

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 37
Sidst opdateret: 25.08.2017