Naturgasledning i Rødkærsbro

Klagefrist den 18. december 2014

HMN Naturgas I/S har ansøgt om etablering af en Ø 90 PE100 naturgasledning til forstærkning af gasforsyningen til Rødkærsbro Fjernvarme. Ledningstracé går fra fra eksisterende PE-ledning ved Århusvej 15, Rødkærsbro til eksisterende PE-ledning ved Mimosevej 8 Rødkærsbro. Naturgasledningen vil være nedgravet i hele tracéet.

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen.
Du kan læse afgørelse om VVM (ikke-afgørelse) her.

Der er meddelt en ny afgørelsen den 20. november 2014. Denne afgørelse erstatter den tidligere meddelte afgørelse den 18. november og klagefristen er derfor ændret til den 18. december 2014.

Sidst opdateret: 25.08.2017