Miljøcenter Lundgård

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af betonknuser

Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for nedknusningsaktiviteter på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm.

Klagefristen er den 7. august 2017

 

Læs afgørelsen her

Bilag 1: Oversigtskort med nærmeste naboer

Bilag 2: Virksomhedens indretning

Bilag 3: Støjkortlægning for betonknuser

Sidst opdateret: 25.08.2017