Klostervej 16, 8831 Løgstrup

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport (VVM)for etablering af lodret jordvarmeanlæg.

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurderingsrapport for etablering af jordvarmeboring på Klostervej 16, 8831 Løgstrup.

Se afgørelsen her. Klagefrist den 19. oktober 2018

 

Sidst opdateret: 20.09.2018