Hulbækvej 44, 8830 Tjele

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for plantning af skov

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at plantning af skov på Hulbækvej 44, 8830 Tjele ikke forudsætter en miljøkonsekvens vurdering (VVM-pligtig).

Se afgørelsen her. Klagefrist den 12. oktober 2017

Sidst opdateret: 15.05.2019