Hovedvejen 22, 9620 Aalestrup

Afgørelse om ikke-miljøvurdering af skovrejsning

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for plantning af skov på Hovedvejen 22, 9620 Aalestrup

Læs afgørelsen her. Klagefrist den 13. november 2017

Sidst opdateret: 15.05.2019