Hærvejen – Viborg Baneby

Oversigtskort - Hærvejen

Klagefrist den 4. september 2017

Viborg Kommune har screenet kommende vej og anlægsprojekt i Viborg Baneby – ”Hærvejen”.

På baggrund af en screeningen har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Du kan læse afgørelsen om, at anlægget ikke er VVM pligtig (afgørelsen, som meddelt ansøger), samt screening og oversigtskort.

Du kan desuden læse lokalplaner for området (lokalplan nr. 425, lokalplan nr. 476, lokalplan nr. 455 og lokalplan nr. 456).

Se projektplan for hærvejen.

Sidst opdateret: 25.08.2017