Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby

Illustration over området

Klagefrist den 16. januar 2017

Viborg Kommune har modtaget ansøgning om etablering af nyt gymnasium, anlæg af parkeringspladser under gymnasiet, samt byggeri af en ny Banebro.

På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Du kan læse afgørelsen om, at anlægget ikke er VVM pligtigt her (afgørelsen, som meddelt ansøger), samt anmeldelsen fra ansøger her.

Du kan desuden læse lokalplanen for området her.

Sidst opdateret: 02.05.2018