Energicentral ved Regionshospitalet Viborg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for energicentral ved Regionshospitalet Viborg.

Klagefrist den 2. maj 2017
Regionshospitalet Viborg har ansøgt om etablering af et sammenhængende varmerørssystem på Regionshospital Viborg med varmegenvinding og salgsveksler. Det medfører, at Regionshospital Viborg kan levere det overskudsvarme, som hospitalet ikke selv kan bruge, til Viborg Fjernvarme.

Screening
På baggrund af en screening har Viborg Kommune truffet afgørelse om, at det anmeldte anlæg ikke kræver VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed ikke en retningslinje i kommuneplanen. Du kan læse afgørelse om, at anlægget ikke er VVM pligtigt her.

Kontaktperson
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 37

Sidst opdateret: 25.08.2017