Datacenter (med nødstrømsanlæg) og ny højspændingsstation

Lokalplan nr. 460

Byrådet har besluttet at meddele VVM-tilladelse til datacenter og ny højspændingsstation ved Foulum. Samtidig meddeles miljøgodkendelse til nødstrømsanlægget på datacenteret. Miljøgodkendelsen erstatter VVM-tilladelsen for så vidt angår nødstrømsanlægget og de aktiviteter, hvor miljøpåvirkningen fra datacenteret og nødstrømsanlægget ikke kan adskilles (f.eks. støj, luft, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand).

Vedtaget af Byrådet den 31. maj 2016
Offentliggjort den 1. juni 2015
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Tilladelser:
VVM-tilladelse (pdf)
Miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg (pdf)  
           
Politiske behandlinger:
Klima- og Miljøudvalget 22. april 2015 (sag nr. 1)
Klima- og Miljøudvalget 20. maj 2015 (sag nr. 1)
Byrådet 24. februar 2016 (sag nr. 11)                       
Byrådet 31. maj 2016 (sag nr. 1) 

Planlægning  
Se lokalplan med sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (pdf)
Se kommuneplantillæg med OSD-redegørelser og sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (pdf)
Se (den til planforslagene tilhørende) miljørapporten (inkl. VVM-redegørelsen) (pdf)
Se bilag til miljørapporten (pdf) 
                                                                   
Kontaktperson

Palle Jørgensen på tlf. 87 87 56 28 (miljøgodkendelsen).

Sidst opdateret: 15.05.2019