Biogasanlæg Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm

Klagefrist den 21 juni 2017

Der er truffet afgørelse om, at udvidelse og ændring af et miljøgodkendt gårdbiogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm, ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelsen her

Se bilag 1 - VVM-screeningsskema her

Se landzonetilladelse Landzonetilladelse

 

Sidst opdateret: 15.05.2019