VVM-tilladelse til udvidelse af Iglsø Biogas, Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm

Iglsø biogasanlæg

Klagefrist den 14. september 2020

Klima- og Miljøudvalget har besluttet at meddele VVM-tilladelse til en udvidelse af Iglsø Biogas fra at modtage 400 ton biomasse pr. døgn til at modtage 600 ton biomasse pr. døgn.

Klagefrist er 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. den 14. september 2020

Læs:
VVM-tilladelse
Miljøgodkendelse

Politisk behandling:
Udvidelsen er behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2020, sag nr. 14.

Baggrund for tilladelsen
Der er udarbejdet en miljørapport for udvidelsen. Miljørapporten kan læses her.

Miljørapporten og et udkast til miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden 24. januar 2020 til den 5. april 2020.

Kontaktperson
Edna Gardshodn 87 87 56 08

 

Sidst opdateret: 17.08.2020