Banevej

Banevej

Byrådet har besluttet at meddele VVM-tilladelse til et vej- og sporprojekt i banegraven mellem Banegårds Allé og Gl. Århusvej i Viborg.

Vedtaget af Byrådet den 17. juni 2015
Offentliggjort den 2. juli 2015
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse


Læs:

VVM-anmeldelse inkl. 2 oversigtskort (pdf) 
VVM-screening (pdf)
VVM-afgørelse (pdf)
VVM-tilladelse (pdf)                  

Politiske behandlinger:
Klima- og Miljøudvalget 22. maj 2014 (sag nr. 12) 
Byrådet 25. februar 2015 (sag nr. 25)                           
Byrådet 17. juni 2015 (sag nr. 14)                                

Læs om planlægningen:
Se lokalplanen (pdf)
Se miljørapporten (incl. VVM-redegørelsen)                                                                                  

 

Sidst opdateret: 27.04.2019