Andet

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt eller ikke VVM pligt

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en multibane ved Bjerregrav Friskole, Herredsvejen 131, 9632 Møldrup. Se afgørelsen her. Klagefrist den 24. september 2019

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hviddingvej 28, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. juli 2019. 

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hovedgaden 73, 8832 Skals, Se afgørelsen med bilag her. Klagefrist den 24. juli 2019. 

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Mågårdsvej 13, 8850 Bjerringbro, Se afgørelsen her. Se ansøgningen her, se anmeldelse her, se oversigtskort her. Klagefrist den 22. juli 2019.

Afgørelse om ikke- miljøvurderingspligt til skovrejsning på Skovvej 44, 8832 Skals. Se afgørelsen her, se ansøgningen her, se anmeldelse her, se oversigtskort her. Klagefrist den 18. juli 2019.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt til skovrejsning på Træholtvej 26, 8840 Rødkærsbro. Se afgørelsen her. Se ansøgning her. Klagefrist den 12. juli 2019

Afgørelse om VVM-tilladelse for Datacenter (med nødstrømsanlæg) og ny højspændingsstation ved Foulum

 

Sidst opdateret: 27.08.2019