Andet

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt eller ikke VVM pligt

 • Afgørelse om VVM-tilladelse for 3 vindmøller ved Tolstrup
  Der er meddelt tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til SFP Wind Denmark ApS til at opstille tre nye vindmøller ved Tolstrup med en totalhøjde på op til 149,9 meter.

  Se afgørelsen her: VVM-tilladelse (pdf)
  Grundlag for tilladelsen:
  Miljøkonsekvensrapport (pdf)
  Resumé af resultaterne af høringer (pdf)
  Høringssvar (pdf)
  Klagefrist den 10. marts 2020
  Kontaktperson: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 31

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for ledningsanlæg og boringsstationer til varmeindvindingsanlæg og grundvandslagringssystem (ATES – Aquifer Thermal Energy Storage) på Østre Omfartsvej 6, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her. Se kortbilag her og anmeldelse her. Klagefrist den 24. december 2019

Afgørelse om VVM-tilladelse for Datacenter (med nødstrømsanlæg) og ny højspændingsstation ved Foulum

 

Sidst opdateret: 14.02.2020