Andet

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt eller ikke VVM pligt

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hviddingvej 28, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 31. juli 2019. 

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Hovedgaden 73, 8832 Skals, Se afgørelsen med bilag her. Klagefrist den 24. juli 2019. 

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt på ansøgt skovrejsning på Mågårdsvej 13, 8850 Bjerringbro, Se afgørelsen her. Se ansøgningen her, se anmeldelse her, se oversigtskort her. Klagefrist den 22. juli 2019.

Afgørelse om ikke- miljøvurderingspligt til skovrejsning på Skovvej 44, 8832 Skals. Se afgørelsen her, se ansøgningen her, se anmeldelse her, se oversigtskort her. Klagefrist den 18. juli 2019.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt til skovrejsning på Træholtvej 26, 8840 Rødkærsbro. Se afgørelsen her. Se ansøgning her. Klagefrist den 12. juli 2019

Afgørelse om ikke VVM-pligt for miljøvurdering for skovprojekt på Ndr. Troelstrupvej 3B, 9632 Møldrup 

Afgørelse om miljøkonsekvensvurdering på ny vandledning fra Energi Viborg 

Afgørelse om VVM-tilladelse for Datacenter (med nødstrømsanlæg) og ny højspændingsstation ved Foulum

 

Sidst opdateret: 05.07.2019