Andet

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt eller ikke VVM pligt

 • Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af skov på matr.nr. 4a og 2k Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg. Se afgørelsen her. Klagefrist den 26. oktober 2020.
   
 • Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af skov på Fædalhøjvej, 8830 Tjele. Se afgørelsen her. Klagefrist den 14. oktober 2020. 
 • Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen, Vallerbækvej 110, 7470 Karup J. Se afgørelsen her.  Klagefrist er den 6. oktober 2020.

   

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en gastank for F-gas på Borridsøvej 11, 8850 Bjerringbro.
  Klagefrist: 17. september 2020. Se afgørelsen her.
   

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af forsyningsområdet på del af matrikel nr. 12a Ørum By, Ørum ved Vingevej i Ørum. Se afgørelsen her.
  Afgørelsen er offentliggjort d. 29. juni 2020. Der er 4 ugers klagefrist for offentligheden. Klagefristen udløber den 27. juli 2020.
   

 • Afgørelse om ikke VVM-pligt, ombygning af Hørup Mølle Dambrug.
  Afgørelse om ikke VVM-pligt.
  Afgørelsen er offentliggjort den 16. juni 2020. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 14. juli 2020.

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for et tørbassin ved Vinkel. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. juni 2020. 

 • Afgørelse om VVM-tilladelse for 8 vindmøller ved Vinge
  Der er meddelt tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til European Energy A/S til at opstille 8 nye vindmøller ved Vinge med en totalhøjde på op til 149,9 meter.        
 • Se afgørelsen her: VVM-tilladelse (pdf)
  Grundlag for tilladelsen: Miljøkonsekvensrapport (pdf)

  Klagefrist den 12. maj 2020
  Kontaktperson: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 38

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en boldbane på adressen Mammen Byvej 73, Mammen, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her.

 • Afgørelse om VVM-tilladelse for 3 vindmøller ved Tolstrup
  Der er meddelt tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til SFP Wind Denmark ApS til at opstille tre nye vindmøller ved Tolstrup med en totalhøjde på op til 149,9 meter.

  Se afgørelsen her: VVM-tilladelse (pdf)
  Grundlag for tilladelsen:
  Miljøkonsekvensrapport (pdf)
  Resumé af resultaterne af høringer (pdf)
  Høringssvar (pdf)
  Klagefrist den 10. marts 2020
  Kontaktperson: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 31

 

Afgørelse om VVM-tilladelse for Datacenter (med nødstrømsanlæg) og ny højspændingsstation ved Foulum

 

Sidst opdateret: 28.09.2020