Andet

Offentliggjorte afgørelser om VVM pligt eller ikke VVM pligt

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af forsyningsområdet på del af matrikel nr. 12a Ørum By, Ørum ved Vingevej i Ørum. Se afgørelsen her.
  Afgørelsen er offentliggjort d. 29. juni 2020. Der er 4 ugers klagefrist for offentligheden. Klagefristen udløber den 27. juli 2020.
   

 • Afgørelse om ikke VVM-pligt, ombygning af Hørup Mølle Dambrug.
  Afgørelse om ikke VVM-pligt.
  Afgørelsen er offentliggjort den 16. juni 2020. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 14. juli 2020.

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for et tørbassin ved Vinkel. Se afgørelsen her. Klagefrist den 9. juni 2020. 

 • Afgørelse om VVM-tilladelse for 8 vindmøller ved Vinge
  Der er meddelt tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til European Energy A/S til at opstille 8 nye vindmøller ved Vinge med en totalhøjde på op til 149,9 meter.        
 • Se afgørelsen her: VVM-tilladelse (pdf)
  Grundlag for tilladelsen: Miljøkonsekvensrapport (pdf)

  Klagefrist den 12. maj 2020
  Kontaktperson: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 38

 • Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en boldbane på adressen Mammen Byvej 73, Mammen, 8850 Bjerringbro. Se afgørelsen her.

 • Afgørelse om VVM-tilladelse for 3 vindmøller ved Tolstrup
  Der er meddelt tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til SFP Wind Denmark ApS til at opstille tre nye vindmøller ved Tolstrup med en totalhøjde på op til 149,9 meter.

  Se afgørelsen her: VVM-tilladelse (pdf)
  Grundlag for tilladelsen:
  Miljøkonsekvensrapport (pdf)
  Resumé af resultaterne af høringer (pdf)
  Høringssvar (pdf)
  Klagefrist den 10. marts 2020
  Kontaktperson: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, tlf. 87 87 86 31

 

Afgørelse om VVM-tilladelse for Datacenter (med nødstrømsanlæg) og ny højspændingsstation ved Foulum

 

Sidst opdateret: 30.06.2020