Åstrupvej 3, 8830 Tjele

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for skovrejsning

Læs afgørelsen her. Klagefrist den 13. november 2017 

Sidst opdateret: 15.05.2019