VVM afgørelser

På de følgende sider finder du de afgørelser, der er meddelt af Teknik & Miljø. Klagefrist og klagevejledning er angivet på den enkelte sag.
Find dem i den grå menu, hvor adresserne eller projektet er oplistet alfabetisk.

Sidst opdateret: 25.03.2020