Tips om sagsbehandlingen

Viborg Rådhus

Miljøgodkendelse af virksomhed

Kontakt os tidligt - og få en tidsplan
Tag kontakt til os tidligt i projektforløbet. På den måde kan vi hjælpe med oplysninger om de særlige forhold, der skal tages i betragtning, når du skal finde en miljømæssig velegnet placering af virksomheden. Vi kan orientere om gældende regler og lokalplaner. Desuden kan vi måske også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og begrænsning af forurening m.v. Ved samme lejlighed kan vi ofte også opstille en tidsplan for den samlede sagsbehandling.

Lav en god projektbeskrivelse i ansøgningen
Først og fremmest skal vi finde ud af hvilket "listepunkt" din virksomhed hører under. Når det er afgjort, anbefaler vi, at du går frem efter bekendtgørelsens dispositioner, som findes i godkendelsesbekendtgørelsen. Disse er helt generelle. Derfor vil nogle punkter ikke være relevante for netop din virksomhed. Mange af oplysningerne, der skal videregives, kræver dyb teknisk indsigt. Derfor råder vi til, at virksomheden lader ansøgningen udarbejde af fagspecialister. Vores erfaring viser, at det der forsinker en sag ofte skyldes, at ansøger ikke har alle relevante oplysninger med i ansøgningen.

Ansøgningen 
Virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Ofte kan det også være en hjælp, hvis beregningsfiler som for eksempel fra OML og ILYD-beregninger vedlægges elektronisk.

Sagsbehandlingstid
Normalt vil du høre fra os inden 2 uger efter, at vi har modtaget ansøgningen.

Fra det øjeblik der foreligger et fuldt oplyst projektgrundlag, vil et udkast til miljøgodkendelse normalt kunne foreligge inden for 3 måneder. I meget komplicerede tilfælde kan sagsbehandlingstiden vare længere.
Involverer projektet også en VVM med efterfølgende kommuneplantillæg er den realistiske sagsbehandlingstid mellem 1 og 2 år

Sidst opdateret: 01.09.2017