PRTR-indberetning

regnemaskine

Hvad er PRTR ?

EU kræver i dag af visse virksomheder, at de rapporterer om virksomhedens miljøforhold med henblik på offentliggørelse. Dette skal ske via indberetning til PRTR-registeret, hvor PRTR står for Pollutant Release and Transfer Register.

PRTR-registeret afløser indberetningen af virksomhedernes "grønne regnskaber". Reglerne om PRTR skal give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger (PRTR-registre) for at gøre det lettere for offentligheden at deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening.

Du kan læse mere om PRTR-indberetningen her.

Bekendtgørelsen om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) kan ses her.

De aktiviteter, der giver pligt til at indberette PRTR-data står i bilag 1 i PRTR-forordningen. Virksomheden skal indberette data digitalt via Virk.dk.

 

Sidst opdateret: 02.05.2018